Třebíč - zachráněná židovská čtvrť

Třebíč byla zapsaná na seznam Světového dědictví Unesco v roce 2003 díky dvěma památkám, které reprezentují dva výrazné fenomény, a to architektonicky výjimečná  bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť se hřbitovem, která je jedinou památkou seznamu Unesco mimo hranice Izraele. Kromě Jeruzaléma snad nikde jinde nenajdeme tak celistvou a rozsáhlou památku židovského osídlení. Židovské ghetto přežilo do dnešních dnů spíše zázrakem. Domky stojí na nepravidelných půdorysech, jsou navzájem propojeny a o jeden domek se většinou dělilo více vlastníků. Proto mají některé domy více vstupů v různých výškových úrovních. Celkem je zde 123 původních domků, mezi nimi bývalá radnice, rabinát, škola, špitál a chudobinec. Zachovaly se také dvě původní synagogy, Přední a Zadní. Součástí Zadní synagogy je prohlídka Domu Seligmanna Bauera s dochovaným zařízením.  Židovský hřbitov patří svou rozlohou k největším a nejlépe zachovalým v České republice. Nalezneme zde téměř 3000 náhrobků, od těch nejmenších až po výstavní barokní a klasicistní stély s bohatou výzdobou a symbolikou. Spolu s třebíčskými židovskými památkami byla na seznam Unesco zapsaná také křesťanská památka - bazilika svatého Prokopa. Pochází ze 13.století a tvořila součást benediktinského kláštera. K nejcennějším prostorám patří tzv. Opatská  kaple, na jejíchž stěnách byly odkryty románské fresky, románský portál Porta Paradisi (Rajská brána), raně gotická krypta a tzv. trpasličí galerie.  Bazilika tvoří  unikátní harmonické  spojení dvou slohových období, románského a gotického. 

IMG_0210
_MG_0165
_MG_0196
_MG_0199
_MG_0212
IMG_0157
IMG_0187
1-IMG_0204
_MG_0171
_MG_0170
_MG_0195
_MG_0191
_MG_0168
_MG_0175
$RME0C69
$RYQE3NX
IMG_0156
IMG_0161
IMG_0182
IMG_0180
IMG_0203
IMG_0190
IMG_0054
IMG_0056
IMG_0058
IMG_0060
IMG_0064
IMG_0074
IMG_0076
IMG_0078
IMG_0083
IMG_0093
IMG_0113
IMG_0114
IMG_0089
IMG_0097
IMG_0082