Vycházky po Praze

Můžete si vybrat z nabízených vycházek po Praze či z výletů po České republice nebo Vám pomohu sestavit plán podle Vašich časových možností a individuálních potřeb.