Terezín

Terezínská pevnost byla vybudovaná koncem 18.století císařem Josefem II. jako obranná pevnost ve válkách mezi habsburskou monarchií a Pruskem.  Součástí opevnění se stala Malá pevnost, která sloužila již v minulém století jako věznice pro vojenské a politické vězně. Do podvědomí lidí na celém světě se Terezín dostal za druhé světové války, kdy se celé město včetně Malé pevnosti stalo vězením. V Malé pevnosti zřídili nacisté policejní věznici gestapa a v samotném městě, Velké pevnosti, vznikl sběrný tábor pro židovské vězně, nacisty nazývaný "Ghetto Theresienstadt". Desítky lidí zde zemřely, většinu čekala smrt po deportaci na východ do vyhlazovacích táborů.

Cestou do Terezína  si povíme více o historii  a ve městě společně navštívíme Malou pevnost, prohlédneme si Národní hřbitov, Magdeburská kasárna, Muzeum Ghetta, synagogogu a také si povíme  o "kulturním fenoménu", který navzdory strašným podmínkám zůstává jakýmsi mementem a připomíná nám osudy všech, kteří zahynuli během druhé světové války. 

198
183
186
194
200
IMG_1717
IMG_1713
IMG_1726
IMG_1721
IMG_1724
IMG_1725
IMG_1739
IMG_1733
IMG_1845
IMG_1847
IMG_1850
IMG_1857
IMG_1844
IMG_1859
IMG_1853
IMG_1858