Kroměříž - město biskupů

Biskupský zámek v Kroměříži, Podzámecká zahrada a Květná zahrada patří právem do Světového dědictví. Na seznam UNESCO byl zámek a soubor zahrad zapsán v roce 1998. Historie vypráví, že olomoucké biskupství si vybralo Kroměříž jako svou letní rezidenci již ve 13. století. Vyrostl zde gotický hrad, který byl postupně přestavěn na renesanční zámek. Zámecké interiéry často odrážejí vkus jednotlivých biskupů a postupem času se ze zámku stala nádherná rezidence, vybavená vzácnými kusy nábytku a doplněná uměleckými skvosty. Karel z Lichtensteina zde zakládá knihovnu, která obsahuje více než 90 000 svazků, z toho je 180 prvotisků a téměř 1200 tisků pochází ze 16. století. Součástí prohlídky je také nádherná galerie, která obsahuje celkem na 500 vzácných obrazů, nejznámějším dílem je Tiziánův obraz Apollo a Marsyas. Pokud vystoupáte na 200 schodů v zámecké věži, otevře se Vám pohled na celé město. Po návštěvě zámku určitě nesmíte vynechat procházku v krásné Podzámecké zahradě. Za svůj rozkvět vděčí Karlu z Lichtensteinu - Castelkorna. Byla založena roku 1509, v té době však sloužila pouze k pěstování ovoce a zeleniny. Během následujících staletí byla rozšířena na úctyhodnou plochu 64 hektarů a v 17.století byla přebudovaná na barokní zahradu. V 19. století byla přebudovaná na nádherný krajinářský park, kde dnes roste přes 200 druhů vzácných stromů a dřevin z různých částí Evropy, Asie a Ameriky.  

Samostatnou kapitolou architektonických skvostů v Kroměříži je Květná zahrada, nazývanou také Libosad. Měla sloužit jako místo oddechu, zábavy, koncertů a společenského života mocných, vysokých církevních hodnostářů a představitelů olomouckého biskupství. Nechal ji vybudovat Karel z Lichtensteinu-Castelkorna ve druhé polovině 17.století. Výsledkem se stalo významné zahradní  dílo.  Inspirací pro tuto zahradu byla napříkald samotná zahrada ve Versailles. V samém středu zahrady stojí osmiboká rotunda v níž je zavěšeno tzv. Foucaultovo kyvadlo, potvrzující otáčení země kolem své osy. Impozantní je  250 metrů dlouhá kolonáda a pokud na jednom jejím konci zašeptáte, na druhém konci Vás uslyší. Umění zahradní architektury je zde spojeno se sochařskou výzdobou. Květná zahrada je nádhernou ukázkou zahradního umění raného baroka v Evropě.

Během procházky po městě si připomeneme významnou osobnost Kroměříže - malíře Maxe Švabinského, který se zde narodil. Max Švabinský nakreslil pro Národní divadlo v Praze pět lunet s náměty z naší české historie: Libuše věští slávu Prahy, Karel IV. zakládá univerzitu, Jan Žižka vede tábority do boje, Komenský se loučí s vlastí. Tyto lunety si můžete prohédnout v areálu bývalého františkánského kláštera, kde dnes stojí hotel Octárna a kde také velmi dobře vaří. 

J7381
J7634
J7304
IMG_3403
IMG_3398
IMG_3400
IMG_3427
IMG_3422
IMG_3450
IMG_3433
IMG_3469
IMG_3495
IMG_3497
IMG_3498
IMG_3493
IMG_3491
IMG_3417
IMG_3418
IMG_3419
IMG_3473
IMG_3459
IMG_3411
IMG_3477
IMG_3407
IMG_3441
IMG_3438
IMG_3442
IMG_3457
IMG_3464
IMG_3471
IMG_3480
IMG_3484
IMG_3490