Karlštejn

Nad údolím řeky Berounky se více jak 600 let vypíná majestátní hrad Karlštejn. Odolal nájezdu husitů a přestál i nájezd švédských vojsk. Tak za jeho zdmi můžeme obdivovat krásu gotického umění i dnes.  Základní kámen byl položen roku 1348 na příkaz krále a císaře Karla IV., který hrad nechal postavit jako svou rezidenci a pevnost, kde měl být uložen královský poklad, především vzácné sbírky ostatků svatých a říšské korunovační klenoty. Největším skvostem hradu Karlštejna je Kaple sv. Kříže, jejíž stěny jsou obloženy drahými kameny ve zlaceném štuku. Výzdoba je vskutku unikátní. Vše je doplněno deskovými originálnimi obrazy dvorního malíře Karla IV. - mistra Theodorika.  Prohlídku kaple je nutné si objednat s dostatečným časovým předstihem, protože počet návštěvníků je velmi omezen.

Tip: Výlet na hrad Karlštejn je možné spojit s návštěvou Koněpruských jeskyň, které se nacházejí nedaleko Karlštejna. Koněpruské jeskyně jsou nejrozsáhlejším krasovým jeskynním systémem Čech. Z třípatrového systému  dómů, propastí a chodeb s krápníkovou výzdobou jsou dvě patra přístupná veřejnosti. Najdeme zde ojedinělý útvar Varhany, pozoruhodný profil Staré chodby i největší prostor Proškův dóm s nálezy prehistorických  kosterních pozůstatků ženy a také mnoha zvířat. Dále je zde největší stalagmit v Čechách.   

IMG_3854
IMG_3851
IMG_3866
IMG_3864
IMG_3865
IMG_3867
IMG_3853
IMG_3869
IMG_3880
IMG_3873
IMG_3879
IMG_3902
IMG_3896
IMG_3852
IMG_3858
IMG_3868
IMG_3871