Jindřichův Hradec - město zlaté růže

Město pánů z Hradce - Jindřichův Hradec - leží nad rybníkem Vajgar, v kterém se zrcadlí gotický hrad i renesanční zámek, třetí největší zámecký komplex u nás (po Pražském hradě a po zámku v Českém Krumlově). Při  toulkách městem na Vás dýchne atmosféra starých časů, gotika, renesance i baroko. Po velkém požáru na konci 18. stol., kdy ve městě shořelo více jak 300 domů,  dostal Jindřichův Hradec novou tvář. Historické centrum města bylo pro svou  architektonickou i kulturní hodnotu prohlášeno městskou památkovou rezervací. Vyhlášené je také jindřichohradecké muzeum, jehož nejslavnějším exponátem jsou Krýzovy jesličky se 1398 figurkami, z toho jich je 133 pohyblivých. Tento betlém je zapsán i v Quinessově knize rekordů jako největší lidový mechancký betlém na světě. Krásnou sakrální památkou je proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie s nádhernou   dochovanou Špulířskou kaplí. Také můžete zdolat  153 schodů a z věže kostela obdivovat město do dalekého okolí. Neméně slavné jsou gobelínové dílny založené paní Marií Hoppe Teinitzerovou již v roce 1910. V bývalém pivovaru - dnes v Domě gobelínů - je dnes zpřístupněná expozice věnovaná restaurátorství a dějinám tapisérií od samého počátku u nás, můžete vidět i paní restaurátorku při práci.   

IMG_1430
IMG_1386
IMG_1387
IMG_1394
IMG_1397
IMG_1410
IMG_1413
IMG_1424
IMG_1442
IMG_1439
IMG_1460
IMG_1450
IMG_1436
IMG_1419
IMG_1438
IMG_1452
IMG_0130
IMG_0072
IMG_0073
IMG_0079
IMG_0080
IMG_0086
IMG_0089
IMG_0096
IMG_0107
IMG_0111
IMG_0114
IMG_0118
IMG_0121